Malediwy 2020 – kwalifikacje na 16. rocznicę FM WORLD


12 lip 2019
Malediwy 2020 – kwalifikacje na 16. rocznicę FM WORLD

Ostatnia rocznica firmy odbyła się w jednym z najpiękniejszych wyspiarskich państw świata – na egzotycznych Malediwach. Czekały tam na nas zapierające dech w piersiach widoki i 30-stopniowa temperatura w środku stycznia. Ze słonecznych plaż zabraliśmy mnóstwo pozytywnej energii, motywacji do działania i nadzieję, że kiedyś tam powrócimy...

Już w listopadzie 2020 r. spełni się nasze marzenie – po raz drugi opanujemy rajską wyspę, która skradła nasze serca podczas 14. rocznicy firmy! Ponownie zagościmy w luksusowym hotelu Kandima Maldives położonym nad brzegiem Oceanu Indyjskiego, aby świętować kolejny, wspaniały rok istnienia FM WORLD.

A dzięki nowym zasadom kwalifikacji będzie nas więcej!

 • BRAK MIESIĄCA BAZOWEGO! Każdy Partner Biznesowy ma szansę zakwalifikować się na 16. rocznicę na Malediwach. Pod uwagę będą brane wyłącznie poziomy wypracowane w danym okresie – poziomy z zakończonych miesięcy nie będą miały wpływu na kwalifikacje.
 • DŁUŻSZY OKRES KWALIFIKACJI! Aż 10 miesięcy, rozpoczynając od sierpnia 2019 r. do maja 2020 r. Sierpień 2019 to dobry początek dla kwalifikacji na Malediwy – w porównaniu do kwalifikacji na rocznicę w Singapurze masz o jeden miesiąc więcej czasu na spełnienie warunków oraz miesiąc „w zapasie” w razie gdyby coś poszło nie po Twojej myśli.
 • TA SAMA LICZBA POWTÓRZEŃ POZIOMU! Tak, jak przy kwalifikacji na 15. rocznicę w Singapurze.
 • KWALIFIKACJA Z WYŻSZEGO POZIOMU! Pod uwagę będzie brany numer z osiągniętą wyższą kwalifikacją, a nie jak dotychczas Twoje osiągnięcia na numerze głównym.

ZASADY KWALIFIKACJI   

ZAPROSZENIA

Zaproszenia dla jednej lub dwóch osób obejmują 5-dniowy pobyt na Malediwach. Pokrycie kosztów przelotu zależy od spełnienia określonych warunków, tj. kwalifikacji przynajmniej z poziomu Amarantowej Orchidei. Dla niższych poziomów należy dodatkowo spełnić warunki dedykowanego programu motywacyjnego.

ZAPROSZENIA JEDNOOSOBOWE będą przyznawane Liderom I Planu Marketingowego, również na poziomie Perłowej Orchidei, którzy w ciągu 10 miesięcy kwalifikacji:

 • co najmniej 5 razy powtórzą poziom Perłowej Orchidei (lub wyższy)
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Perłowej Orchidei nie spadną o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Magnolii (21%)
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Magnolii (21%)
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

ZAPROSZENIA DWUOSOBOWE będą przyznawane Liderom, którzy w ciągu 10 miesięcy kwalifikacji spełnią określone dla swojego poziomu warunki:

Perłowe Orchidee

 • co najmniej 8 razy uzyskają poziom Perłowej Orchidei (lub wyższy)
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Perłowej Orchidei nie spadną o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Magnolii (21%)
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Magnolii (21%)
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

Amarantowe Orchidee

 • co najmniej 7 razy osiągną poziom Amarantowej Orchidei (lub wyższy)
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Amarantowej Orchidei nie spadną o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Perłowej Orchidei
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Perłowej Orchidei
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

--> zaproszenie pokrywa również koszty przelotu

Złote Orchidee

 • co najmniej 5 razy osiągną poziom Złotej Orchidei (lub wyższy)
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Złotej Orchidei nie spadną o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Amarantowej Orchidei
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Amarantowej Orchidei
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

--> zaproszenie pokrywa również koszty przelotu

Diamentowe Orchidee

 • co najmniej 4 razy osiągną poziom Diamentowej Orchidei (lub wyższy)
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Diamentowej Orchidei nie spadną o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Orchidei
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom, nie niżej niż do poziomu Złotej Orchidei
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

--> zaproszenie pokrywa również koszty przelotu

Liderzy III Planu Marketingowego

 • co najmniej raz osiągną poziom jakiejkolwiek Gwiazdy III Planu Marketingowego
 • po pierwszym osiągnięciu poziomu Gwiazdy nie spadną o więcej niż jeden poziom
 • po zamknięciu kwalifikacji w maju 2020 r. nie spadną do października 2020 r. o więcej niż jeden poziom
 • mają aktywną umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym „Droga do sukcesu. Luksusowy program samochodowy”

--> zaproszenie pokrywa również koszty przelotu

WAŻNE! W rocznicy może wziąć udział jedynie Partner Biznesowy, który uzyskał uprawnienie do udziału w niej na przedstawionych zasadach, przy czym Partner Biznesowy nie może przenieść tego uprawnienia na inny podmiot.

WARUNKI DARMOWEGO PRZELOTU DLA PERŁOWYCH ORCHIDEI FM WORLD POLSKA

W oddziale FM WORLD Polska koszty przelotu na Malediwy dla zakwalifikowanych Partnerów Biznesowych z poziomu Perłowej Orchidei zostaną pokryte przez ten oddział  po spełnieniu poniższych warunków.

ZAPROSZENIE JEDNOOSOBOWE

Darmowy przelot zostanie zapewniony Liderom, którzy:

 • zasponsorują/polecą INDYWIDUALNIE przynajmniej 50 nowych Partnerów Biznesowych, którzy w okresie 30 dni od daty rejestracji (do 31.05.2020 r.) zrobią zakupy osobiste na minimum 250 punktów

LUB

 • zasponsorują/polecą GRUPOWO (w swojej strukturze, po odcięciu najsilniejszej nogi) przynajmniej 100 nowych Partnerów Biznesowych, którzy w okresie 30 dni od daty rejestracji (do 31.05.2020 r.) zrobią zakupy osobiste na minimum 250 punktów

ZAPROSZENIE DWUOSOBOWE

Darmowy przelot zostanie zapewniony Liderom, którzy:

 • zasponsorują/polecą INDYWIDUALNIE przynajmniej 120 nowych Partnerów Biznesowych, którzy w okresie 30 dni od daty rejestracji (do 31.05.2020 r.) zrobią zakupy osobiste na minimum 250 punktów

LUB

 • zasponsorują/polecą GRUPOWO (w swojej strukturze, po odcięciu najsilniejszej nogi) przynajmniej 240 nowych Partnerów Biznesowych, którzy w okresie 30 dni od daty rejestracji (do 31.05.2020 r.) zrobią zakupy osobiste na minimum 250 punktów

FM WORLD może odmówić przyznania Partnerowi Biznesowemu uprawnienia do wyjazdu na 16. rocznicę firmy, jeżeli:

a) istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Partner Biznesowy nie będzie w przyszłości osiągać dobrych wyników w Sieci FM WORLD, w szczególności w przypadku, gdy Obrót Punktowy Partnera Biznesowego obniżył się w stosunku do Obrotu Punktowego z miesięcy uzyskania i utrzymywania (powtarzania) Poziomu Docelowego lub zaprzestał faktycznych działań mających na celu rozwój Sieci FM WORLD

b) brał udział w szkoleniu/meetingu/spotkaniu organizowanym przez FM WORLD i naruszył zasady uczestnictwa w tych wydarzeniach lub zachowywał się w sposób niewłaściwy, w szczególności agresywny lub wulgarny

c) nie przekaże informacji lub dokumentów koniecznych do zorganizowania oraz uczestniczenia w rocznicy, np. nie posiada paszportu, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż sześć miesięcy po planowanej dacie zakończenia rocznicy

KWALIFIKACJE NA 16. ROCZNICĘ FM WORLD W FORMACIE PDF.